Network Sistemleri

1. Firewall and Security
2. Switch
3. Access Point

Network sistem ne demek?

Bilgisayar sistemlerindeki donanım, yazılım kaynaklarının paylaşımlarını sağlayan iki veya daha fazla bilgisayar donanımının kablolu ya da kablosuz olarak bir araya geldiği sistemlere ağ sistemleri başka bir ifade ile network sistemleri denmektedir.

1. Firewall and Security

Firewall bilgisayar sistemleri için üretilen güvenlik duvarı sistemleridir. Firewall cihazları ise bu yazılımların uygun donanımlarla birleştirilerek üretilmesinden meydana gelmiş olan fiziksel ürünlerdir. Firewall kelimesi Türkçe’de “güvenlik duvarı” olarak ifade edilir. Güvenlik duvarları yani firewall sistemleri, gelen ve giden tüm ağ trafiğini kontrol ederek belirli filtrelerden geçirip, ağ trafiği içerisindeki zararlı eylemleri durdurmayı amaçlar. Bu sayede ağ güvenliği sağlanır. Şirket içi ağ veya ağlar üzerindeki cihaz ve bilgisayarlarınızı diğer ağlar (internet) üzerinden gelecek saldırılara karşı koruyan, iç ve dış ağlar arası ağ trafiğini (network) belirli kurallara göre denetleyen bir güvenlik mekanizmasıdır.

2. Switch

Birden fazla bilgisayar arasında bağlantı sağlayan, bu bilgisayarlar arasında veri ve bilgi aktarımına imkân sağlayan aletlere switch, yani ağ anahtarı adı verilir. Birçok farklı çalışma alanında, bilgisayarlar arasında veri aktarımı ve haberleşme imkânı gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla switchler kullanılmaktadır.

3.Access Point

Access Point, genelde kablolu ağları kablosuza çevirerek birden fazla cihazın erişimine açmak ya da mevcut ağ erişim kapsamını genişletmek için kullanılan donanımdır. Hem kablosuz ağ hem de kablolu ağ ile çalışan modemlerde bu özelliği kullanabilirsiniz. Modeminiz kablolu olarak çalışıyorsa Access point ile bağlayıp Wi-Fi olarak kullanabilirsiniz.

Dvr Elektronik